0312 476 61 44-45   0312 229 3062

HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Revir ve Medikal Malzeme Satışı

REVİR ( Mevcut veya Yeni ) kurulması için gerekli tüm donanım ( Konteyner dahil tüm medikal malzeme ) ANKARA UZMAN tarafından sağlanabilmektedir.

 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 180'de belirtildiği üzere en az 50 çalışanı olan işyerlerinde, çalışanların sağlığı ve tedavisi için işyeri hekimi, kanuna uygun bir hasta odası ve ilk yardım malzemelerinin bulunması zorunluluğu vardır.

 

İlgili Yasa/Yönetmelik Linkleri ;


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/20101127-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/12/20091209-6.htm


Revir, AVM, okul, askeri bölge ve iş merkezleri gibi yerlerde hastalara temel tıbbi müdahalelerin yapılabileceği ve hastaların gözetim altında tutulabileceği, içinde bazı tıbbi cihazların ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu odalardır. İnsanların toplu olarak bulunduğu bazı yerlerde kanunen zorunlu hale getirilmiştir. Bunlar AVM’ler, okullar, belirli büyüklükteki iş yerlerinde oluşturulan iş yeri sağlık ve güvenlik birimleri (İSGB) veya ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) şeklinde listelenebilir.

 

 

İlk yardım işlemlerinin ve temel tıbbi müdahalelerin yapılması çoğu zaman daha büyük sağlık problemlerinin oluşmasının önüne geçmektedir. Çoğu zaman hayat kurtarıcı olabilir. Yaralanan ya da hastalanan kişiye, ambulans gelene kadar veya bir sağlık kuruluşuna götürülene kadar tıbbi ürünlerle doğru müdahalelerin yapılması çok önemlidir. Revirde bulundurulan bu malzemeler sayesinde ihtiyaç olan ilk yardım daha kolay sağlanabilir. Revir ayrıca hastanın dinlenebilmesini ve gözetim altında tutulabilmesini de sağlamaktadır.

 

Revir için gerekli olan alet, ekipman ve eşya listesi detaylı şekilde aşağıda belirtilmiştir. Bu listedeki ürünler İSGB ve OSGB’ler için de geçerlidir. İSGB ve OSGB’lerde kanunen bulundurulması gereken asgari malzemeler aşağıda ayrıca listelenmiştir.

 

Revir İçin Gereken Malzeme ve Eşya Listesi


 1. İlaç dolabı (çift kapılı ve camlı)
 2. Diagnostik set (otoskop ve oftalmoskop setleri)
 3. Mobil aspiratör cihazı
 4. Dikiş seti (küçük cerrahi set) (cutdown)
 5. Tansiyon aleti
 6. Stetoskop
 7. Tekli negatoskop
 8. 10 litre oksijen tüpü
 9. Oksijen tüpü manometresi
 10. Oksijen maskesi veya kanülü
 11. Muayene masası
 12. Portatif katlanır sedye
 13. Paravan
 14. Eskabo
 15. Boy ölçer özellikli dijital baskül
 16. Refleks çekici
 17. Pansuman arabası
 18. Kapaklı küvet
 19. Acil çantası (dolu)
 20. Magil forsepsi
 21. Işık kaynağı
 22. Laringoskop
 23. Makas (cerrahi ve pansuman amaçlı)
 24. Dijital derece
 25. Otomatik turnike
 26. Yanık seti
 27. Resusitatör (ambu)
 28. Ekstremite atelleri
 29. Boyunluklar
 30. Tıbbi atık kovası
 31. Tekerlekli sandalye
 32. Yanık battaniyesi
 33. Otomatik eksternal defibrilatör
 34. Doktor masası
 35. Doktor koltuğu
 36. Bekleme koltuğu
 37. Şeker ölçüm cihazı (glikometre) ve stripleri
 38. EKG cihazı
 39. Cerrahi alet dezenfektanı
 40. Muayene eldiveni
 41. Abeslang (dil basacağı)

 

İSGB ve OSGB’lerde Bulundurulması Gereken Asgari Malzeme Listesi


a) Steteskop,

b) Tansiyon aleti,

c) Otoskop,

ç) Oftalmoskop,

d) Termometre,

e) Işık kaynağı,

f) Küçük cerrahi seti,

g) Paravan veya perde,

ğ) Muayene masası,

h) Refleks çekici,

ı) Tartı aleti,

i) Boy ölçer,

j) Pansuman seti,

k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,

l) Keskin atık kabı,

m) Manometreli taşınabilir oksijen tüpü,

n) Seyyar lamba,

o) Buzdolabı,

ö) İlaç ve malzeme dolabı,

p) EKG cihazı,

r) Negatoskop,

s) Tekerlekli sandalye,

ş) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar, aşılar ve antiserumlar.

 

Not 1: Birden fazla iş yeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her iş yeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

 

Not 2: Birimler, yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.